June 25th, 2006

Ідея

Політичні котировки

Хочеться побачити політичний "Google Finance". Сервіс, в якому були б зібрані рейтинги довіри до різних політичних діячів та установ зі всього світу. Графіки були поєднані з новинами, щоб без великих проблем можна було встановити вплив тієї чи іншої події на рейтинг діяча.
Звісно, що політичні опитування проводяться не так часто, як торги на біржах, але ж і політичний рейтинг більш стійкий. Тому щотижневі опитування, які проводяться у всіх розвинутих країнах, є гарною базою для такого сервісу.