Di Daio (didaio) wrote,
Di Daio
didaio

Американська корпорація почала кувалдами трощити храм у Дніпропетровську

Майновий конфлікт, щодо прав власності на будівлю римо-католицького храму в центрі Дніпропетровська, між місцевою громадою та американською корпорацією «Dugsbery» схоже сягнув свого апогею. 20 липня будівельники, найняті «Даґсбері», почали зривати дах та трощити склепіння храму. Представники корпорації стверджують, що таким чином вони проводять «ремонтно-відновлювальні роботи», а римо-католики називають це не інакше, ніж «руйнування архітектурної пам’ятки». Свої дії «Даґсбері» виправдовує наявністю дозволу від управління містобудування та архітектури, однак в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повідомили, що цій компанії дозвіл на проведення будь-яких робіт за адресою пр.К.Маркса, 91 не видавався. Крім всього, «Даґсбері» розпочала роботи не чекаючи закінчення судових справ, хоча слухання по одній з них мають відбутися вже 24 липня.

У такій складній ситуації українська влада, яка мала б розв’язати конфлікт, натомість підігрує одній зі сторін. Наприклад, міський голова Іван Куліченко заявив, що спір має вирішуватися у судовому порядку, водночас він ігнорує дії «Даґсбері» по руйнації храму, розпочаті до судового рішення. Губернатор, прокуратура і Президент України ніяк не реагують на численні листи і звернення єпископа Станіслава Падевського, однак з’являються на місці конфлікту за першим покликом «Даґсбері». До речі, у своєму останньому відкритому листі до голови Дніпропетровської облдержадміністрації Надії Дєєвої єпископ покладає відповідальність за поширення релігійного конфлікту та зростання суспільного неспокою на державну владу.

Тим часом до Дніпропетровська з Києва, Житомира, Хмельницького, Запоріжжя, Вінниці та інших міст України почали з’їжджатися віряни, щоб спільно з дніпропетровцями молитися за повернення храму.

24 липня об 11:40 в господарському суді Дніпропетровської області (вул.Куйбишева, 1а) має розпочатися судове слухання по цій справі. Присутність представників ЗМІ дуже бажана.

Имущественный конфликт, касающийся прав собственности на здание римо-католического храма в центре Днепропетровска, между местной общиной и американской корпорацией «Dugsbery» похоже достиг своего апогея. 20 июля строители, нанятые «Дагсбери», начали срывать крышу и крушить свод храма. Представители корпорации утверждают, что таким образом они проводят «ремонтно-восстановительные работы», а римо-католики називают это не иначе, чем «разрушение архитектурной памятки». Свои действия «Дагсбери» оправдывает наличием разрешения от управления градостроительства и архитектуры, однако в инспекции государственного архитектурно-строительного контроля сообщили, что этой компании разрешение на проведение каких-либо работ по адресу пр.К.Маркса, 91 не выдавалось. Кроме всего прочего, «Дагсбери» начала работы не дожидаясь окончания судовых дел, хотя слушание по одному из них должно состояться уже 24 июля.

В такой сложной ситуации украинская власть, которая должна была бы развязать конфликт, вместо этого подыгрывает одной из сторон. Например, городской голова Иван Куличенко заявил, что спор должен разрешаться в судовом порядке, в тоже время он игнорирует действия «Дагсбери» по разрушению храма, начатые до судового решения. Губернатор, прокуратура и Президент Украины никак не реагируют на многочисленные письма и обращения епископа Станислава Падевского, однако появляются на месте конфликта по первому зову «Дагсбери». Кстати, в своем последнем открытом письме к главе Днепропетровской облгосадминистрации Надежде Деевой епископ возлагает ответственность за распространение религиозного конфликта и возрастание общественного беспокойства на государственную власть.

Тем временем в Днепропетровск из Киева, Житомира, Хмельницкого, Запорожья, Винницы и других городов Украины начали съезжаться верующие, чтобы вместе с днепропетровцами молиться за возвращение храма.
Tags: Україна, влада, костел, кримінал
Subscribe

 • Соцмережі

  З часу відкриття бета-тесту майбутніх версій LiveJournal став більше часу тут проводити. Раніше читав лише окремі журнали і майже не зазирав до…

 • Mr. Spontaneity

  Моя надмірна емоційність призводить до спонтанності навіть у важливих речах. Початок виконання якоїсь роботи залежить не від "час / не час", "треба /…

 • Три нотатки на полях

  Мені здається, що у дні напередодні 8 березня я втратив щось дуже важливе. ***Лише тепер зрозумів як можна було пропустити перші весняні співи…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments