Di Daio (didaio) wrote,
Di Daio
didaio

Розпочалися переговори про передачу дніпропетровського храму римо-католикам

Ситуація навколо дніпропетровського римо-католицького храму, схоже, почала виходити з глухого кута. Вперше за багато років сторони конфлікту сіли за стіл переговорів.

Перший раунд переговорів, який відбувався у досить нервовій атмосфері 25 липня, розпочався після ультиматуму римо-католицької громади власноруч забезпечити охорону будівлі від руйнації, якщо цього не зробить місцева влада.

Позиція депутата Дніпропетровської міської ради від «Блоку Лазаренка» Олега Стеблянко, який представляє інтереси юридичного власника будівлі компанії «Dugsbery, Inc» полягала в тому, що будівельні роботи в будівлі будуть припинені лише тоді, коли римо-католики припинять свої акції біля неї і заберуть всі намети.

Римо-католицьку громаду на переговорах представляли єпископ Харківсько-Запорізької єпархії Станіслав Падевський, генеральний вікарій Харківсько-Запорізької єпархії Ян Собіло, настоятель братів менших капуцинів в Україні о.Блажей Суска, настоятель дніпропетровської парафії о.Казимір Гузик та староста місцевої римо-католицької громади Валерій Гмирко. Вони категорично відмовлялися припинити молитву, але погоджувалися прибрати малі намети, в яких ночували люди, що приїхали з інших міст, та один з великих наметів, в якому розміщувалася їдальня.

Переговори проходили в кілька етапів, бо іноді емоції зашкалювали. І все ж, урешті-решт, сторони домовилися. Представник власника погодився на умови римо-католиків, але зазначив, що йому необхідний час на роздуми для прийняття остаточного рішення, і тому необхідно провести другий раунд переговорів 26 липня об 11 годині.

Власник дозволив віруючим доторкнутися дверей храму і провести перед ними невеличку молитву. Цей епізод був найзворушливішим за всі дні перебування католиків біля храму.Сльози вірних, їх обережне торкання дверей і той безмежний біль в очах свідчили, що для них це не просто двері споруди з каменя і дерева, а щось значно-значно більше.

Крім того, власник провів єпископа Станіслава Падевського всередину храму, де той також мав змогу помолитися.


Активним посередником у переговорах був начальник кіровського райвідділу внутрішніх справ Владислав Соколов. Великою мірою саме завдяки його зусиллям сторони конфлікти змогли домовитися.

Але зранку наступного дня, тобто 26 липня, будівельники знову зайшли до храму і продовжили руйнувати споруду. Це змусило римо-католиків повернути на місце намети. Ситуація знову загострювалася, але здоровий глузд переміг. Представник «Dugsbery» вибачився за непорозуміння, через яке будівельні роботи були продовжені, і другий раунд переговорів пройшов у значно спокійнішій атмосфері.

На диво, переговори 26 липня були присвячені не лише припиненню будівельних робіт, а значно глибшому питанню. Олег Стеблянко заявив, що компанія «Dugsbery» готова розмовляти про передачу будівлі храму римо-католицький громаді. Сторони домовилися у найкоротші терміни розглянути всі можливі варіанти для здійснення намірів «Dugsbery, Inc». До того ж часу будівельні роботи припиняються, а римо-католики залишають місце перед храмом і продовжуватимуть молитву за його повернення у своїй капличці.

Відразу після закінчення переговорів з представником «Dugsbery» католики відправилися на зустріч з міським головою Дніпропетровська. На початку зустрічі, на якій також був присутній представник обласного управління МВС, мер міста Іван Куліченко заявив, що питання повернення католицького храму є дуже болісним особисто для нього і він сприятиме якнайшвидшому вирішенню проблеми, але все має вирішуватися виключно у правовому полі. Саме пошуку таких правових варіантів виходу з дуже заплутаної ситуації була присвячена 30-хвилинна зустріч.

Як стало відомо, один з варіантів передбачає передачу землі в іншому місці, яку планувалося виділити католикам для будівництва храму, корпорації «Dugsbery», у відповідь корпорація безкоштовно передасть храм римо-католицькій громаді.

Після щоденної вечірньої Меси настоятель парафії о.Казимір висловив переконання, що протягом 7-10 днів вихід з ситуації буде знайдено.

Нагадаю, що 27 червня цього року католики побачили храм абсолютно порожнім, без охоронців, з відкритими дверима. Після тижня молитов у храмі, вірних силою вигнали охоронці фірми «Тайфун», завдавши тілесних ушкоджень жінкам. З 3 липня перед храмом тривала цілодобова молитва за збереження і повернення храму.

Ситуация вокруг днепропетровского римско-католического храма, похоже, начала выходить из глухого угла. Впервые за много лет стороны конфликта сели за стол переговоров.

Первый раунд переговоров, который проходил в довольно нервной атмосфере 25 июля, начался после ультиматума римо-католической общины собственноручно обеспечить охрану здания от разрушения, если этого не сделает местная власть.

Позиция депутата Днепропетровского городского совета от "Блока Лазаренка" Олега Стеблянко, который представляет интересы юридического собственника здания компании "Dugsbery, Inc" состояла в том, что строительные работы в здании будут прекращены только тогда, когда римо-католики прекратят свои акции возле него и заберут все палатки.

Римско-католическую общину на переговорах представляли епископ Харьковско-Запорожской епархии Станислав Падевский, генеральный викарий Харьковско-Запорожской епархии о.Ян Собило, настоятель братьев меньших капуцинов в Украине о.Блажей Суска, настоятель днепропетровской парафии о.Казимир Гузык и староста местной римско-католической общины Валерий Гмырко. Они категорически отказывались прекратить молитву, но соглашались убрать маленькие палатки, в которых ночевали люди, приехавшие из других городов, и одну из больших палаток, в которой находилась столовая.

Переговоры проходили в несколько этапов, поскольку иногда эмоции зашкаливали. И все-таки, в конце-концов, стороны договорились. Представитель собственника согласился с условиями римо-католиков, однако отметил, что ему необходимо время для раздумий, чтобы принять окончательное решение. Поэтому необходимо провести второй раунд переговоров, который назначили на 11 часов 26 июля.

Собственник разрешил верующим прикоснуться к дверям храма и провести перед ними короткую молитву. Этот эпизод стал самым трогательным за все время нахождения католиков возле храма. Слезы верующих, их осторожные касания дверей и бескрайняя боль в глаза свидетельствовали, что для них это не просто двери строения из камня и дерева, а нечто значительно большее.

Кроме того, собственник провел епископа Станислава Падевского внутрь храма, где епископ имел возможность помолиться.

Активным посредником в переговорах был начальник кировского РОВД Владислав Соколов. По большому счету именно благодаря его усилиям стороны конфликта смогли договориться.

Но с утра следующего дня, то есть 26 июля, строители снова зашли внутрь храма и продолжили разрушать сооружение. Это вынудило римо-католиков вернуть на место палатки. Ситуация снова накалялась, но здравый смысл взял верх. Представитель "Dugsbery" извинился за недоразумение, из-за которого строительные работы были продолжены, и второй раунд переговоров прошел в гораздо более спокойной атмосфере.

На удивление, переговоры 26 июля были посвящены не только прекращению строительных работ, а более важному вопросу. Олег Стеблянко заявил, что компания "Dugsbery" готова разговаривать о передаче здания храма римо-католической общине. Стороны договорились в самые короткие сроки рассмотреть все возможные варианты для осуществления намерений "Dugsbery, Inc". До этого времени строительные работы прекращаются, а римо-католики оставляют место перед храмом и будут продолжать молитву про его возвращение в своей парафии.

Сразу после окончания переговоров с представителем "Dugsbery" католики отправились на встречу с городским головой Днепропетровска. В начале встречи, на которой также присутствовал представитель областного управления МВД, мэр города Иван Куличенко заявил, что вопрос возвращения католического храма его очень волнует и он будет содействовать наиболее быстрому разрешению проблемы, но по его словам она должна быть решена исключительно в правовом поле. Именно поиску таких правовых вариантов выхода из очень запутанной ситуации была посвящена 30-минутная встреча.

Как стало известно, один из вариантов предусматривает передачу земли в другом месте, которую планировалось выделить католикам для строительства храма, корпорации "Dugsbery", в ответ корпорация бесплатно передаст храм римо-католической общине.

После ежедневной вечерней службы настоятель парафии о.Казимир высказал убеждение, что на протяжении 7-10 дней выход из ситуации будет найдет.
Tags: Україна, костел
Subscribe

 • Соцмережі

  З часу відкриття бета-тесту майбутніх версій LiveJournal став більше часу тут проводити. Раніше читав лише окремі журнали і майже не зазирав до…

 • Mr. Spontaneity

  Моя надмірна емоційність призводить до спонтанності навіть у важливих речах. Початок виконання якоїсь роботи залежить не від "час / не час", "треба /…

 • Три нотатки на полях

  Мені здається, що у дні напередодні 8 березня я втратив щось дуже важливе. ***Лише тепер зрозумів як можна було пропустити перші весняні співи…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments